Tréninkový kemp v Dobřichovicích

O víkendu 15. – 17. 9. 2023 proběhl v Jojo Gymu pod hlavičkou Gym Dobřichovice Praktický seminář/výcvikový kemp výkonnostních stupňů SGŽ. Pro značný zájem byla linie VS 1–4A rozšířena i o závodnice VSB mladší a VSB starší. Celkem se zúčastnilo 62 závodnic spolu s 27 trenéry.

Rádi bychom poděkovali především Katce Bártové, Markétě Halounkové, Káje Imbrové, Ivaně Křístelové, Anetě Moryskové, Sašovi Polákovi, Monice Prutkayové, Evě Rajnochové a Petře Stejskalové, kteří vedli jednotlivá družstva a zhostili se své úlohy perfektně.

Velký dík patří ale nejen trenérům/lektorům, ale i ostatním trenérům a jejich závodnicím, protože atmosféra i nasazení všech zúčastněných byly naprosto úžasné.

Když k tomu připočteme dokonalé prostředí tří dobřichovických gymnastických hal, výsledkem byl skvělý gymnastický víkend.