Oznámení ze dne 10.3.2020

Oznámení ze dne 10.3.2020:
V reakci na aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020, kterým se zakazují veřejné akce nad 100 lidí, vás chceme informovat, že po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí se sportovní centrum Jojo Gym prozatím neuzavírá a tréninky našeho oddílu Gym Dobřichovice nadále probíhají. (Totéž platí i o kurzech Jojo Gymu.)
 
Dle informací z hygieny se nesmí v jednom prostoru (například tělocvična) zdržovat více než 100 osob. V případě, že jsou lidé v oddělených prostorách, např. kavárna, hala a baletní sál, je možné i nadále fungovat.
 

Současně upozorňujeme, že pro všechny, kteří se vrátili ze zasažených oblastí, platí karanténa a povinnost informovat svého lékaře – v souladu s předchozím opatřením MZ.

Jinak necháváme na vašem uvážení, zda děti na tréninky pošlete. Pokud máte obavy ze šíření nemoci, nechte děti doma. Také pokud jsou i jen lehce nachlazené nebo jinak zdravotně oslabené, doporučujeme v tomto období raději netrénovat.


Celou situaci budeme nadále sledovat a budeme se řídit nařízeními příslušných institucí.

Aktuální informace budeme sdílet na stránkách www.gymdobrichovice.cz nebo na www.jojogym.cz a dále na FB a instagramu Gymu Dobřichovice nebo Jojo Gymu.

Gym Dobřichovice