Letní soustředění Želiv 2020

GYMNASTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2020

Letní soustředění 2020 budeme pořádat na Českomoravské vysočině v lokalitě Želiv. Pro účely tréninku budeme využívat místní tělocvičnu (4 – 5 hodin denně) a venkovní prostory.

Více na: https://kocanda.cz/sportpark/

Termín: 16. – 22. 8. 2020

Cena: 4.800 Kč

Cena zahrnuje: ubytování v bungalovech, plnou penzi, pronájem tělocvičny, spotřební materiál, dopravu vybavení a služby trenérů.

Cena nezahrnuje dopravu. Doprava je individuální.

Pobyt začíná obědem v neděli 16. 8. a končí snídaní v sobotu 22. 8. 2020.

Při předání dětí je nutno odevzdat v obálce se jménem cvičence/účastníka:

  1. Kopii zdravotní kartičky pojištěnce
  2. Vyplněný a podepsaný formulář – prohlášení o bezinfekčnosti – viz vzor

http://www.khsstc.cz/dokumenty/vzor-prohlaseni-rodicu—bezinfekcnost-3507_3507_84_1.html

  1. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ne starší 2 let

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/posudek-o-zdravotni-zpusobilosti-ditete-pro-ucast-na-zotavovaci-akci-ci-skole-v-prirode-3542_3542_161_1.html

  1. Zdravotní dokumentaci nebo informaci o zdravotních problémech či obtížích – pouze v případě, že jsou (alergie, speciální diety, léky – dávkování apod.)
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) – viz strana 2

Mobily nejsou povoleny. Prosíme o respektování tohoto pravidla.

Soustředění je určeno pro ročníky 2012 a starší. V případě mladších ročníků je potřeba účast dítěte konzultovat s trenérem.

Přihlášky odevzdejte (případně zašlete e-mailem na adresu: gym@gymdobrichovice.cz) nejpozději do 31. 1. 2020.

  • přhláška ke stažení zde

Platbu je nutné provést do 29. 2. 2020 převodem na bankovní účet číslo 4132611389/0800.

Variabilní symbol je 820 a do textu pro příjemce uveďte jméno dítěte (viz přihláška).

V případě dotazů kontaktujte své trenéry, případně vedení oddílu.

Gym Dobřichovice, z.s.